Teaterskola

07 December 2022 kl. 15.30–19.00
Teaterskolan för barn och unga i årskurserna 1-9 . Även nya elever antas. 

Förfrågningar: Jenna Hägglund vardagar efter kl 17 på tfn 050 3462 602.