Karleby Ungdomsförening r.f. och föreningshuset Jungsborg

Karleby Ungdomsförening, KUF, grundades 1894. År 1909 invigdes föreningshuset Jungsborg. Verksamheten består av bland annat teater, teaterskola, barnteaterklubb, dans, körverksamhet, konserter samt kurser.
Föreningen samarbetar också aktivt med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden. Föreningshuset används till den egna verksamheten samt för uthyrning.


Teaterskolans och barn-  och ungdomsteatergruppens scenframställningar
på lördag 25.5 kl. 15 och 18.
Välkomna!

 

 

Klicka på bilden för att ta dig till platsbokningen!