Hygienkompetenskurs och -tent

20 Augusti 2022 kl. 11.00–18.00

Preliminär inledningstid. Anmälningslänk och mera info närmare tidpunkten för kursen. 
Tilläggsuppgifter på info.jungsborg@gmail.com